Elérhetőségeink > Cím: 3980 Sátoraljaújhely, Esze Tamás út 12. Fax./Tl.: 47/ 322-859, 30/337-3030 E-mail: lavottaiskola@freemail.hu

MENÜ

Miért hasznos a zenetanulás? I A zenetanulás kihat az agy fejlődésére

Fontos kérdések a zenetanulással kapcsolatban:

images-7.jpg

Kedves Gyerekek!IMiért fontos a zene?ITévhitekI Fontos kérdések és válaszok

 

Jó füle van a gyereknek, de vajon tehetséges is?

Érdemes zenét tanulnia?

Milyen hangszert válasszunk?

Irassuk zenei iskolába, vagy elég, ha különórára jár?

 

– Már bölcsődés korban észrevehetjük, hogy a gyerek felfigyel a környezetében hangzó zenére, éneklésre, arra ritmikusan mozogni kezd, később szívesen dúdolgat, énekelget, a hallott dalokat felismeri, és ez örömöt szerez neki. Szükséges persze, hogy a gyermeket sokféle zenei inger érje, ami felkelti az érdeklődését. Ebben a szülők szerepe a legfontosabb.

A síró csecsemő is elhallgat, ha édesanyja dúdol, énekel, ritmikus mozgással ringatja. Később a gyermekdalok énekelgetése, az ölben való játék, a személyes kapcsolat teremti meg azt a légkört, mely a kisgyermek zenei érdeklődését, fogékonyságát ébren tartja, a zenéhez való érzelmi kötődését kialakítja.

 

– Hogyan lehet fejleszteni a zenei tehetséget még iskoláskor előtt?


– Az óvoda szerepe is nagyon fontos. A dalos kedvű óvónő sokat tehet annak érdekében, hogy a gyermekek az énekes foglalkozásokon kívül is szívesen énekeljenek vagy mozogjanak a zenére. Kodály Zoltán szerint nincs botfülű gyerek, mindenkit meg lehet tanítani énekelni valamilyen szinten.

Kodály az éneklést tartotta az aktív zenélés legtermészetesebb módjának, és a hangszertanulás előkészítőjének is. Ha a szülőknek, óvónőknek sikerült a gyermek érdeklődését felkelteni a zene és az éneklés iránt, a zenei készségek, képességek nagymértékben fejleszthetők. A mozgással egybekötött játékok egyidejűleg fejlesztik a hallást, az éneklési készséget, a ritmusérzéket, és irányítják a gyerekek lelki fejlődését.

– Hány éves korban érdemes elkezdeni a hangszeren tanulást?

– Kivételes tehetségtől eltekintve a hangszertanulást 7 és 10 éves kor között célszerű elkezdeni, lehetőleg vagy a szolfézs előképző, vagy az ének-zenei általános iskola első, második évfolyama után. A legtöbb gyerek ennél korábban mentálisan és fizikailag is éretlen a koncentrált figyelemre. Minden hangszert el lehet kezdeni az említett életkorban, kivéve talán a fúvósokat, amelyeknél sokat számít a gyermek testi fejlettsége.

 

– Melyik hangszert válasszuk?

– Általános zenei érzékkel bármely hangszer tanulása javasolható, de a vonós hangszerekhez elengedhetetlen a kitűnő hallás, az ütőhangszerekhez a jó ritmusérzék.

 

– Érdemes-e erőltetni egy tehetséges, de a zenetanulást, gyakorlást elutasító gyereket?

 

– A tehetséges növendéket nem szabad hagyni elkallódni. Zenei élményekkel, valamint a szülő és zenetanár együttműködésével kell megoldást találni. Az ilyen gyereknél többnyire az otthoni gyakorlás okoz gondot, így nagy segítségünkre lehet a szülő a nyugodt körülmények megteremtésével.

 

– Csak az menjen zenei általános iskolába, aki később zenei pályára készül?

– A sok éneklés és a zeneiskola minden gyereknek ajánlható, mert bizonyítottan kedvezően hat a személyiségfejlődésre, valamint az egyéb tanulási folyamatok alakulására. A zenei képzés legfőbb célja a zenei ízlés kialakítása, az értő koncertlátogató közönség fölnevelése és a kiemelkedően tehetséges növendékek felkészítése a zenei pályára.

 

– Hogyan jutnak hangszerhez a gyerekek?

A furulya nem drága, megvásárlása nem jelent nagy anyagi áldozatot a szülőktől. A többi hangszert a zeneiskola minimális hangszerhasználati díj megfizetése esetén (1.000,-Ft/félév) biztosítja a növendékeknek. Csak azoknak a gyerekeknek szoktuk javasolni, hogy vásároljanak saját hangszert, akikről 12-14 éves koruk körül kiderül, hogy alkalmasak a zenei pályára. Ez persze nem olcsó, de elengedhetetlen belépő a zenei életbe. Szerencsére ma már nagyon nagy a választék a hangszerboltokban Budapesten és országszerte egyaránt.

 

images-10.jpgSátoraljaújhelyen is lehetőség nyílik a kották és hangszerek beszerzésére a Művészellátó boltban

 

 

 

Fontos kérdések a zenetanulással kapcsolatban

Érdekességek I Pedagógiai program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hírek

 • .

   

  Miért hasznos a zenetanulás gyermekkorban?

  A zenetanulásnak számtalan előnye van - ez vitathatatlan.
  Sok szülő ennek ellenére nehezen határozza el magát, hogy tanuljon-e zenét a gyerek, vagy sem.

  Egyesek attól félnek, hogy nehogy túlterheljék csemetéjüket, mások hasznosabbnak tartják a sportot, a nyelvórát vagy a számítógépes oktatást.

  Összegyűjtöttünk 12 meggyőző érvet, amely segíthet dönteni.

  1. A korai gyermekkorban kezdődő zenetanulás nagymértékben fejleszti a gyermek agyának azon részét, amely a nyelvérzék kialakulásáért, valamint a logikus gondolkodásért felelős.

  A legújabb kutatások szerint a zeneoktatás elősegíti a bal agyfélteke fejlődését (ez felelős a nyelvi készségekért is), illetve hogy a rendszeres muzsikálás elősegíti más tantárgyak tanulásának sikerességét is.

  A zene állítólag képes arra, hogy sajátos módon rendezze az idegpályákat.

  Ha a gyerek az ismert dalokat új információkkal társítja, akkor az új adatok sokkal könnyebben rögzülnek a memóriájában.

  2. Létezik egy érdekes kapcsolat a zene és a térbeli tájékozódás között is (a térlátás az emberek azon képessége, amely által fel tudják mérni mindazt, amit látnak, és valós képet alkotnak a tárgyak méretéről és a térbeli elhelyezkedéséről).

  Ez a sajátos intelligencia szinte nélkülözhetetlen a gyermek számára, legyen szó bonyolult matematikai feladatok megoldásáról, vagy a tankönyvek bepakolásáról az iskolatáskába.

  3. A művészeti karok hallgatói elsajátítják a kreatív gondolkodásmódot, és a problémákat úgy próbálják megoldani, hogy egy adott problémára több lehetséges megoldást keresnek, közben pedig kizárnak minden fölösleges szabályt és feltevést.

  A művészetekkel kapcsolatos kérdésekre általában több jó válasz is létezik, ezáltal pedig segít gyermekednek önmagára találni és kialakítani a saját egyéni stílusát.

  4. A legújabb kutatások kimutatták, hogy azok a gyerekek, akik zenét, vagy általában valamilyen művészetet tanulnak, sokkal jobb eredményeket érnek el a vizsgákon.

  Az ilyen tanulók általában a középiskolában is nagyobb jegyeket kapnak, mint a többiek.
  A zene fejleszti a gyermek kreativitását, az önkifejezést, és erősíti közösséghez való tartozás élményét.

  5. Ha a gyerek zenét tanul, akkor bepillantást nyer más kultúrák világába is, és megtanulja megérteni és értékelni azokat, akiknek szokásai, hagyománya eltérnek a az övétől.

  Az együttérzés és empátia segít "kinevelni" a gyermekből az önző és önkényes magatartást, hidat építve a különböző kultúrák között pedig megtanít arra, hogy már gyerekkorban tisztelni tudjunk más nemzeteket.

  6. Azok, akik intenzív zeneoktatásban részesülnek könnyen megtanulják azt, hogy bizonyos részletek hogyan állnak össze egy egésszé, és nagyon jó, alapos, lelkiismeretes szakemberekké válnak a jövőben.

  Amikor a tanuló egy új feladattal kerül szembe, ez a tudás az, ami arra készteti, hogy tökéletességre törekedjen és az adott tevékenységre összpontosítson.

  7. A zenében a tévedés az tévedés, egy hangszer nem szól jól, ha nincs tökéletesen felhangolva, a hangokat jól kell leütni ahhoz, hogy a zene szépen szóljon.

  Egy fellépés csak akkor jó, ha fárasztó munka és kemény gyakorlás gyümölcse.

  A zeneoktatás révén a gyerekek megtanulják értékelni a kemény munka gyümölcsét, és megütni a kívánt színvonalat, amelynél jobban semmi sem tükrözi és jutalmazza meg az erőfeszítéseket.

  8. A zenetanulás csapatmunkára és fegyelemre is tanítja a gyereket.

  Egy zenekar csak akkor játszhat jól, ha a tagjai mind együtt, egységesen dolgoznak, ha a hangzás harmonikus, és mindenki előtt egy közös cél lebeg: az, hogy a fellépés tökéletes legyen.

  Ez elkötelezettséget kíván a gyerek részéről, ugyanakkor rengeteg tanulást, gyakorlást és kemény munkát is igényel.

  9. A zene kiváló kreatív kifejezőeszköz lehet a gyermek számára.

  Ha az alapokat már sikerült gondos gyakorlással elsajátítani, a fejlődésre és önálló alkotásra való törekvés természetessé válik a számára.

  Az önkifejezési készség fejleszti a gyermek önbizalmát is.

  10. A zenetanulás olyan készségeket fejleszt ki a gyerekben, amelyek később hasznosak lesznek, ha az felnőttként boldogulni akar a munkahelyén.

  A zene a megfigyelés helyett a cselekvésre összpontosít, és megtanítja a gyereket arra, hogy szó szerint mindenütt megállja a helyét.

  A munkaadók ma már olyan sokoldalú alkalmazottakat keresnek, akik rugalmasak és könnyen alkalmazkodnak.

  A zenetanulás pontosan ilyen felnőtteket nevel a gyerekekből.

  Zeneórákon a gyerekek már korán megtanulnak kommunikálni egymással és megismerik a hatékony csapatmunka fogalmát.

  11. Az előadások alatt a gyermek megtanul uralkodni a félelmein és kockázatokat vállalni.

  Egy kis szorongás, izgalom sosem árt, hiszen életünkben gyakran kerülünk nehéz helyzetekbe.

  Minél korábban és minél többször kell szembenéznie vele, a gyerek annál jobban hozzászokik a félelmeihez.

  A kockázatvállalás elengedhetetlen, ha azt akarjuk, hogy gyermekünk maximálisan ki tudja használni a képességeit.

  12. A művészetek tanulása és a zenei nevelés fejleszti a gyerek szépérzékét, kreativitását, és ezek a készségek egész életén keresztül elkísérik majd.Asztali nézet